Vizitë në Uzinën e ish-Metalurgjikut në Elbasan: Një Takim i Jashtëzakonshëm për Studentët e KPGJT
  • By KPGJTWeb
  • 5 Qershor, 2023
  • No Comments

Vizitë në Uzinën e ish-Metalurgjikut në Elbasan: Një Takim i Jashtëzakonshëm për Studentët e KPGJT

Në datën 25 Prill 2023, studentët e KPGJT patën mundësinë e vlefshme për të vizituar Uzinën e Ish-Metalurgjikut në Elbasan. Kjo vizitë ishte e jashtëzakonshme për studentët, pasi u ofroi një vështrim të afërt në teknologjinë e prodhimit metalurgjik.

Uzina e Ish-Metalurgjikut në Elbasan është një prej objekteve industriale më të njohura në Shqipëri, me një histori të pasur dhe një kontribut të rëndësishëm në sektorin e metalurgjisë. Në kohën e funksionimit të saj, ky kombinat ishte një nga prodhuesit kryesorë të çelikut në vend dhe ndikoi në zhvillimin ekonomik të rajonit.

Në këtë vizitë, studentët kishin mundësinë të shihnin nga afër proceset e prodhimit metalurgjik. Ata u shoqëruan nga specialistë të fushës dhe u udhëzuan nëpër ambientet e ndryshme të uzinës. Një prej momenteve më interesante ishte vizita në laboratorët e kontrollit të cilësisë. Studentët kishin mundësinë të shihnin testimin e materialeve, analizën e përbërjes së çelikut dhe kontrollet e performancës. Kjo u dha atyre një kuptim të thellë të rëndësisë së kontrollit të cilësisë në prodhimin e metalit.

Gjatë vizitës, studentët gjithashtu patën mundësinë të komunikonin me inxhinierët dhe teknikët e uzinës, duke ndarë mendimet dhe pyetjet e tyre mbi teknologjitë e përdorura dhe sfidat që përballet industria metalurgjike. Ata shfaqën një nivel të lartë të interesit dhe kuriozitetit, duke demonstruar përkushtim ndaj fushës së tyre të studimit.

Për studentët e KPGJT, kjo vizitë ishte një mundësi unike për të parë nga afër teknologjinë dhe praktikat e aplikuar në prodhimin metalurgjik. Ata u frymëzuan për të shfrytëzuar këto njohuri dhe për të përdorur ato në projektet e tyre të ardhshme dhe në karrierën e tyre profesionale.

KPGJT vlerëson bashkëpunimin e ngushtë me Uzinën e Ish-Metalurgjikut në Elbasan që vazhdon të ofrojë mundësi të tilla të vlefshme për studentët e saj. Vizitat industriale si kjo janë pjesë e angazhimit tonë për të siguruar një arsimim praktik dhe të sjellë studentët afër realitetit të fushës së tyre të studimit.

Si pjesë e procesit të praktikës u kryen testime në pajisje të matjes së fortësisë, por gjithashtu u vizituan disa prej laboratorëve të Universitetit si:

1. Laboratori i matjeve dhe kontrollit;
2. Laboratori i provave të materialeve;
3. Laboratori i përpunimit të materialeve;
4. Laboratori i konstruktimit dhe dizajnit;
5. Laboratori i automjeteve motorike;
6. Laboratori i mekatronikës.