Bashkëpunimi me Shoqërinë e Sigurimeve Albsig, pjesë e Kastrati Group

Kolegji Profesional Gjerman i Lartë të Teknologjisë (KPGJT) është i përkushtuar të sigurojë mirëqenien dhe shëndetin e studentëve të saj. Për të kryer këtë qëllim, ne kemi krijuar një bashkëpunim të ngushtë me Shoqërinë e Sigurimeve Albsig, pjese e Kastrati Group, për të ofruar sigurimin e shëndetit për studentët tanë.

Bashkëpunimi ynë me Albsig sjell përfitime të rëndësishme për studentët në aspektin e sigurimit të shëndetit nga aksidentet e mundshme që mund të ndodhin gjatë praktikave mësimore. Përmes këtij partneriteti, studentët tanë kanë akses në shërbime të kujdesit shëndetësor për trajtimin e nevojshëm në raste emergjente. Përmes këtij sigurimi të shëndetit, studentët tanë mund të kenë qetësi mendore dhe të jenë të sigurt që ata do të kenë mbështetje në rast nevoje.

Ne e vlerësojmë rëndësinë e shëndetit të studentëve tanë dhe jemi krenarë që mund të ofrojmë një mundësi të tillë. Bashkëpunimi ynë me Albsig tregon angazhimin tonë për të siguruar kujdesin e duhur shëndetësor dhe mbështetjen e nevojshme për studentët gjatë studimeve të tyre në KPGJT

https://kpgjt.edu.al/wp-content/uploads/2023/06/autostar-albania.png
https://kpgjt.edu.al/wp-content/uploads/2023/06/kastrati-group.png
https://kpgjt.edu.al/wp-content/uploads/2023/06/albsig.png
https://kpgjt.edu.al/wp-content/uploads/2023/06/kastrati-construction.png
https://kpgjt.edu.al/wp-content/uploads/2023/06/kukes-airport.png
https://kpgjt.edu.al/wp-content/uploads/2023/06/tirana-airport.png
https://kpgjt.edu.al/wp-content/uploads/2023/06/downtown1.png
https://kpgjt.edu.al/wp-content/uploads/2023/06/shmel-express.png