Mundësitë që Sjell KPGJT për Punësim dhe Internship

Kolegji Profesional Gjerman i Lartë të Teknologjisë (KPGJT) ju ofron studentëve mundësi të shkëlqyera për të kryer praktika profesionale (internship) në fushat e ndryshme sipas programeve të studimit që ofrohen. Një nga partneritetet tona më të rëndësishme është ajo me Auto Star Albania, koncesionarin zyrtar të Mercedes-Benz në Shqipëri.

Përmes këtij partneriteti të fortë me Auto Star Albania, studentët tanë kanë mundësinë e vlefshme për të zhvilluar praktikën e tyre në ambientet e kësaj kompanie prestigjioze. Gjatë praktikës së tyre, ata do të jenë pjesë e projekteve të specializuara dhe do të përjetojnë rutinën e punës në fushën e elektro-mekanikës, duke punuar me teknologjitë më të fundit të Mercedes-Benz.

Bashkëpunimi ynë me Auto Star Albania, përfaqësuesin e Mercedes-Benz në Shqipëri, ju ofron studentëve një eksperiencë të vërtetë dhe të vlefshme në fushën e elektro-mekanikës. Përmes kësaj praktike, ata do të mësojnë në mjediset e vërteta të punës dhe duke përfituar nga ekspertiza e profesionistëve të kësaj industrie.

Bashkëpunimi me Auto Star Albania dhe Mercedes-Benz është një mundësi e rrallë për studentët tanë për të zhvilluar aftësitë praktike dhe për të fituar njohuri të detajuara duke sjellë përfitime të mëdha për studentët tanë për t’i përgatitur ata për një karrierë të suksesshme në industrinë e automjeteve.

https://kpgjt.edu.al/wp-content/uploads/2023/06/autostar-albania.png
https://kpgjt.edu.al/wp-content/uploads/2023/06/kastrati-group.png
https://kpgjt.edu.al/wp-content/uploads/2023/06/albsig.png
https://kpgjt.edu.al/wp-content/uploads/2023/06/kastrati-construction.png
https://kpgjt.edu.al/wp-content/uploads/2023/06/kukes-airport.png
https://kpgjt.edu.al/wp-content/uploads/2023/06/tirana-airport.png
https://kpgjt.edu.al/wp-content/uploads/2023/06/downtown1.png
https://kpgjt.edu.al/wp-content/uploads/2023/06/shmel-express.png