Teknologji Automobili

Lista e fituesve për raundin e parë, të cilët kanë perzgjedhur programin e studimit “Teknologji Automobili” për vitin akademik 2022 – 2023

NR. IAL

FAKULTET

PROGRAM STUDIMI

ID MATURANTI

1 KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Teknologji Automobili

221939400005

2 KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Teknologji Automobili

222921100023

3 KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Teknologji Automobili

221937900417

4 KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Teknologji Automobili

223625000335

5 KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Teknologji Automobili

221939000011

6 KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Teknologji Automobili

221936900141

7 KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Teknologji Automobili

223906600006

8 KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Teknologji Automobili

221807200187

9 KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Teknologji Automobili

221939400343

10 KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Teknologji Automobili

224013500137

11 KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Teknologji Automobili

221938000061

12 KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Teknologji Automobili

223905200179

13 KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Teknologji Automobili

221217000010

14 KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Teknologji Automobili

223343500013

15 KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Teknologji Automobili

221418500051

16 KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Teknologji Automobili

221935600089

17 KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Teknologji Automobili

221937400008

18 KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Teknologji Automobili

224012900027

19 KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Teknologji Automobili

223955100169

20 KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Teknologji Automobili

222134200371

21 KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Teknologji Automobili

221938200150

22 KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Teknologji Automobili

223123800044

23 KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Teknologji Automobili

223123700147

24 KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Teknologji Automobili

222134700015

25 KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Teknologji Automobili

223826200003

26 KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Teknologji Automobili

223955100228

27 KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Teknologji Automobili

221619000051

28 KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Teknologji Automobili

221938200104

29 KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Teknologji Automobili

224013400033

30 KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Teknologji Automobili

222151200025

31 KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Teknologji Automobili

222133900169

32 KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Teknologji Automobili

222829000022

33 KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Teknologji Automobili

221937900174

34 KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Teknologji Automobili

224227300077

35 KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Teknologji Automobili

221939900165

36 KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Teknologji Automobili

222134700043

37 KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Teknologji Automobili

222630700108

38 KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Teknologji Automobili

222134200180

39 KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Teknologji Automobili

220202100016

40 KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Teknologji Automobili

223440900170

41 KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Teknologji Automobili

222458900033

42 KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Teknologji Automobili

223123500031

43 KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Teknologji Automobili

220201900055

44 KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Teknologji Automobili

221936300049

45 KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Teknologji Automobili

221939100221

46 KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Teknologji Automobili

222921100038

47 KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Teknologji Automobili

221939800133

48 KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Teknologji Automobili

221937500043

49 KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Teknologji Automobili

223946700001

50 KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Teknologji Automobili

223905700039

51 KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Teknologji Automobili

221216000017

52 KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Teknologji Automobili

223343400161

53 KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Teknologji Automobili

223906500093

54 KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Teknologji Automobili

223825800129

2022 All right reserverd © Kolegji Profesional Gjerman i Teknologjisë

Design by Gremza