Sistemet e Ajrimit të Kondicionuar

Lista e fituesve për raundin e parë, të cilët kanë perzgjedhur programin e studimit “Sistemet e Ajrimit të Kondicionuar” për vitin akademik 2022 – 2023

page1image3396064 page1image3395024

Nr.

IAL

FAKULTET

PROGRAM STUDIMI

ID MATURANTI

1

KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Sistemet e Ajrimit të Kondicionuar

222645500039

2

KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Sistemet e Ajrimit të Kondicionuar

221936000285

3

KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Sistemet e Ajrimit të Kondicionuar

221937900003

4

KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Sistemet e Ajrimit të Kondicionuar

221418500082

5

KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Sistemet e Ajrimit të Kondicionuar

224013500257

6

KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Sistemet e Ajrimit të Kondicionuar

224012900027

7

KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Sistemet e Ajrimit të Kondicionuar

223441200011

8

KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Sistemet e Ajrimit të Kondicionuar

221807300082

9

KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Sistemet e Ajrimit të Kondicionuar

223123800044

10

KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Sistemet e Ajrimit të Kondicionuar

225421800072

11

KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Sistemet e Ajrimit të Kondicionuar

223826200003

12

KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Sistemet e Ajrimit të Kondicionuar

223955100228

13

KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Sistemet e Ajrimit të Kondicionuar

221619000051

14

KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Sistemet e Ajrimit të Kondicionuar

223624800056

15

KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Sistemet e Ajrimit të Kondicionuar

221938200104

16

KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Sistemet e Ajrimit të Kondicionuar

220403700152

17

KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Sistemet e Ajrimit të Kondicionuar

221807200313

2022 All right reserverd © Kolegji Profesional Gjerman i Teknologjisë

Design by Gremza