Elektromekanikë

Lista e fituesve për raundin e parë, të cilët kanë perzgjedhur programin e studimit “Elektromekanikë” për vitin akademik 2022 – 2023

page1image3639536 page1image3639952

Nr.

IAL

FAKULTET

PROGRAM STUDIMI

ID MATURANTI

1

KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Elektromekanikë

221939300178

2

KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Elektromekanikë

224014000087

3

KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Elektromekanikë

223946600029

4

KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Elektromekanikë

223625000335

5

KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Elektromekanikë

221939000011

6

KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Elektromekanikë

221956300054

7

KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Elektromekanikë

220504100032

8

KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Elektromekanikë

221937400065

9

KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Elektromekanikë

221937400222

10

KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Elektromekanikë

221939400343

11

KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Elektromekanikë

224227800032

12

KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Elektromekanikë

223905200179

13

KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Elektromekanikë

221937900003

14

KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Elektromekanikë

224227800095

15

KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Elektromekanikë

221418500051

16

KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Elektromekanikë

222233100037

17

KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Elektromekanikë

221939100021

18

KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Elektromekanikë

221937400008

2022 All right reserverd © Kolegji Profesional Gjerman i Teknologjisë

Design by Gremza