Elektrikë

Lista e fituesve për raundin e parë, të cilët kanë perzgjedhur programin e studimit “Elektrikë” për vitin akademik 2022 – 2023

page1image3595792 page1image3597872

Nr.

IAL

FAKULTET

PROGRAM STUDIMI

ID MATURANTI

1

KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Elektrikë

221936400002

2

KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Elektrikë

221936000150

3

KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Elektrikë

223850800012

4

KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Elektrikë

221936400019

5

KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Elektrikë

224227800095

6

KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Elektrikë

222232600133

7

KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Elektrikë

220504700122

8

KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Elektrikë

220810800001

9

KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Elektrikë

224632700030

10

KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Elektrikë

223441200011

11

KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Elektrikë

221807300082

12

KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Elektrikë

221939400392

13

KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Elektrikë

223123700147

14

KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Elektrikë

225421800072

15

KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Elektrikë

223825800134

16

KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Elektrikë

223826200003

17

KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Elektrikë

221011700189

2022 All right reserverd © Kolegji Profesional Gjerman i Teknologjisë

Design by Gremza