Listat fituese

Lista e fituesve për raundin e parë, të cilët kanë perzgjedhur programin e studimit “Elektrikë” për vitin akademik 2022 – 2023

Nr. IAL FAKULTET PROGRAM STUDIMI ID MATURANTI
1 KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE Fakulteti I KPGJT Elektrikë 221936400002
2 KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE Fakulteti I KPGJT Elektrikë 221936000150
3 KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE Fakulteti I KPGJT Elektrikë 223850800012
4 KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE Fakulteti I KPGJT Elektrikë 221936400019
5 KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE Fakulteti I KPGJT Elektrikë 224227800095
6 KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE Fakulteti I KPGJT Elektrikë 222232600133
7 KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE Fakulteti I KPGJT Elektrikë 220504700122
8 KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE Fakulteti I KPGJT Elektrikë 220810800001
9 KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE Fakulteti I KPGJT Elektrikë 224632700030
10 KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE Fakulteti I KPGJT Elektrikë 223441200011
11 KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE Fakulteti I KPGJT Elektrikë 221807300082
12 KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE Fakulteti I KPGJT Elektrikë 221939400392
13 KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE Fakulteti I KPGJT Elektrikë 223123700147
14 KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE Fakulteti I KPGJT Elektrikë 225421800072
15 KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE Fakulteti I KPGJT Elektrikë 223825800134
16 KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE Fakulteti I KPGJT Elektrikë 223826200003
17 KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE Fakulteti I KPGJT Elektrikë 221011700189

Lista e fituesve për raundin e parë, të cilët kanë perzgjedhur programin e studimit “Elektromekanikë” për vitin akademik 2022 – 2023

page1image3639536 page1image3639952

Nr.

IAL

FAKULTET

PROGRAM STUDIMI

ID MATURANTI

1

KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Elektromekanikë

221939300178

2

KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Elektromekanikë

224014000087

3

KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Elektromekanikë

223946600029

4

KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Elektromekanikë

223625000335

5

KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Elektromekanikë

221939000011

6

KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Elektromekanikë

221956300054

7

KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Elektromekanikë

220504100032

8

KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Elektromekanikë

221937400065

9

KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Elektromekanikë

221937400222

10

KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Elektromekanikë

221939400343

11

KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Elektromekanikë

224227800032

12

KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Elektromekanikë

223905200179

13

KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Elektromekanikë

221937900003

14

KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Elektromekanikë

224227800095

15

KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Elektromekanikë

221418500051

16

KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Elektromekanikë

222233100037

17

KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Elektromekanikë

221939100021

18

KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Elektromekanikë

221937400008

Lista e fituesve për raundin e parë, të cilët kanë perzgjedhur programin e studimit “Elektronikë” për vitin akademik 2022 – 2023

 

Nr.

IAL

FAKULTET

PROGRAM STUDIMI

ID MATURANTI

1

KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Elektronikë

223625000241

2

KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Elektronikë

221011700106

3

KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Elektronikë

221940000065

4

KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Elektronikë

221936200088

5

KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Elektronikë

222134700024

6

KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Elektronikë

221937400067

7

KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Elektronikë

224816300017

8

KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Elektronikë

221939400343

9

KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Elektronikë

220810700129

10

KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Elektronikë

223905200179

11

KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Elektronikë

223343400059

12

KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Elektronikë

221418500051

13

KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Elektronikë

222232600133

14

KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Elektronikë

223220300001

15

KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Elektronikë

220810800001

16

KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Elektronikë

220403700059

17

KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Elektronikë

221936600077

Lista e fituesve për raundin e parë, të cilët kanë perzgjedhur programin e studimit “Menaxhim Ndërtimi” për vitin akademik 2022 – 2023

 

Nr.

IAL

FAKULTET

PROGRAM STUDIMI

ID MATURANTI

1

KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Menaxhim Ndërtimi

220100200170

2

KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Menaxhim Ndërtimi

221936000135

3

KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Menaxhim Ndërtimi

224226900231

4

KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Menaxhim Ndërtimi

222629600082

5

KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Menaxhim Ndërtimi

221937900003

6

KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Menaxhim Ndërtimi

223441200011

7

KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Menaxhim Ndërtimi

223123800044

8

KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Menaxhim Ndërtimi

221935500028

9

KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Menaxhim Ndërtimi

222134200432

10

KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Menaxhim Ndërtimi

224712600062

11

KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Menaxhim Ndërtimi

223440400044

12

KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Menaxhim Ndërtimi

221807300158

13

KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Menaxhim Ndërtimi

223906500043

14

KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Menaxhim Ndërtimi

222151200076

15

KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Menaxhim Ndërtimi

223653300001

16

KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Menaxhim Ndërtimi

221939100409

17

KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Menaxhim Ndërtimi

222151200025

18

KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Menaxhim Ndërtimi

222829000022

Lista e fituesve për raundin e parë, të cilët kanë perzgjedhur programin e studimit “Sistemet e Ajrimit të Kondicionuar” për vitin akademik 2022 – 2023

 

Nr.

IAL

FAKULTET

PROGRAM STUDIMI

ID MATURANTI

1

KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Sistemet e Ajrimit të Kondicionuar

222645500039

2

KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Sistemet e Ajrimit të Kondicionuar

221936000285

3

KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Sistemet e Ajrimit të Kondicionuar

221937900003

4

KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Sistemet e Ajrimit të Kondicionuar

221418500082

5

KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Sistemet e Ajrimit të Kondicionuar

224013500257

6

KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Sistemet e Ajrimit të Kondicionuar

224012900027

7

KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Sistemet e Ajrimit të Kondicionuar

223441200011

8

KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Sistemet e Ajrimit të Kondicionuar

221807300082

9

KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Sistemet e Ajrimit të Kondicionuar

223123800044

10

KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Sistemet e Ajrimit të Kondicionuar

225421800072

11

KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Sistemet e Ajrimit të Kondicionuar

223826200003

12

KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Sistemet e Ajrimit të Kondicionuar

223955100228

13

KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Sistemet e Ajrimit të Kondicionuar

221619000051

14

KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Sistemet e Ajrimit të Kondicionuar

223624800056

15

KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Sistemet e Ajrimit të Kondicionuar

221938200104

16

KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Sistemet e Ajrimit të Kondicionuar

220403700152

17

KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE

Fakulteti I KPGJT

Sistemet e Ajrimit të Kondicionuar

221807200313


Lista e fituesve për raundin e parë, të cilët kanë perzgjedhur programin e studimit “Teknologji Automobili” për vitin akademik 2022 – 2023

NR. IAL FAKULTET PROGRAM STUDIMI ID MATURANTI
1 KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE Fakulteti I KPGJT Teknologji Automobili 221939400005
2 KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE Fakulteti I KPGJT Teknologji Automobili 222921100023
3 KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE Fakulteti I KPGJT Teknologji Automobili 221937900417
4 KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE Fakulteti I KPGJT Teknologji Automobili 223625000335
5 KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE Fakulteti I KPGJT Teknologji Automobili 221939000011
6 KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE Fakulteti I KPGJT Teknologji Automobili 221936900141
7 KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE Fakulteti I KPGJT Teknologji Automobili 223906600006
8 KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE Fakulteti I KPGJT Teknologji Automobili 221807200187
9 KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE Fakulteti I KPGJT Teknologji Automobili 221939400343
10 KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE Fakulteti I KPGJT Teknologji Automobili 224013500137
11 KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE Fakulteti I KPGJT Teknologji Automobili 221938000061
12 KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE Fakulteti I KPGJT Teknologji Automobili 223905200179
13 KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE Fakulteti I KPGJT Teknologji Automobili 221217000010
14 KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE Fakulteti I KPGJT Teknologji Automobili 223343500013
15 KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE Fakulteti I KPGJT Teknologji Automobili 221418500051
16 KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE Fakulteti I KPGJT Teknologji Automobili 221935600089
17 KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE Fakulteti I KPGJT Teknologji Automobili 221937400008
18 KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE Fakulteti I KPGJT Teknologji Automobili 224012900027
19 KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE Fakulteti I KPGJT Teknologji Automobili 223955100169
20 KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE Fakulteti I KPGJT Teknologji Automobili 222134200371
21 KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE Fakulteti I KPGJT Teknologji Automobili 221938200150
22 KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE Fakulteti I KPGJT Teknologji Automobili 223123800044
23 KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE Fakulteti I KPGJT Teknologji Automobili 223123700147
24 KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE Fakulteti I KPGJT Teknologji Automobili 222134700015
25 KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE Fakulteti I KPGJT Teknologji Automobili 223826200003
26 KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE Fakulteti I KPGJT Teknologji Automobili 223955100228
27 KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE Fakulteti I KPGJT Teknologji Automobili 221619000051
28 KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE Fakulteti I KPGJT Teknologji Automobili 221938200104
29 KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE Fakulteti I KPGJT Teknologji Automobili 224013400033
30 KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE Fakulteti I KPGJT Teknologji Automobili 222151200025
31 KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE Fakulteti I KPGJT Teknologji Automobili 222133900169
32 KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE Fakulteti I KPGJT Teknologji Automobili 222829000022
33 KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE Fakulteti I KPGJT Teknologji Automobili 221937900174
34 KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE Fakulteti I KPGJT Teknologji Automobili 224227300077
35 KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE Fakulteti I KPGJT Teknologji Automobili 221939900165
36 KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE Fakulteti I KPGJT Teknologji Automobili 222134700043
37 KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE Fakulteti I KPGJT Teknologji Automobili 222630700108
38 KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE Fakulteti I KPGJT Teknologji Automobili 222134200180
39 KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE Fakulteti I KPGJT Teknologji Automobili 220202100016
40 KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE Fakulteti I KPGJT Teknologji Automobili 223440900170
41 KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE Fakulteti I KPGJT Teknologji Automobili 222458900033
42 KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE Fakulteti I KPGJT Teknologji Automobili 223123500031
43 KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE Fakulteti I KPGJT Teknologji Automobili 220201900055
44 KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE Fakulteti I KPGJT Teknologji Automobili 221936300049
45 KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE Fakulteti I KPGJT Teknologji Automobili 221939100221
46 KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE Fakulteti I KPGJT Teknologji Automobili 222921100038
47 KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE Fakulteti I KPGJT Teknologji Automobili 221939800133
48 KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE Fakulteti I KPGJT Teknologji Automobili 221937500043
49 KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE Fakulteti I KPGJT Teknologji Automobili 223946700001
50 KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE Fakulteti I KPGJT Teknologji Automobili 223905700039
51 KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE Fakulteti I KPGJT Teknologji Automobili 221216000017
52 KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE Fakulteti I KPGJT Teknologji Automobili 223343400161
53 KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE Fakulteti I KPGJT Teknologji Automobili 223906500093
54 KOLEGJI PROFESIONAL I LARTE GJERMAN I TEKNOLOGJISE Fakulteti I KPGJT Teknologji Automobili 223825800129

2022 All right reserverd © Kolegji Profesional Gjerman i Teknologjisë

Design by Gremza