Laboratorët në Kolegjin Profesional Gjerman të Lartë të Teknologjisë (KPGJT) ofrojnë mjediset e përshtatshme për zhvillimin e aftësive praktike dhe eksperimentale në fushat e ndryshme. Laboratorët janë të pajisur me teknologjinë më të fundit dhe instrumente të specializuara, duke krijuar një mjedis të rehatshëm dhe të përshtatshëm për studentët tanë për të zhvilluar njohuritë dhe aftësitë e tyre.

Ky laborator është një ambient i specializuar ku studentët praktikojnë testimin, diagnostikimin e sistemit të ndriçimit të automjetit, sistemin e sigruisë (Airbag) dhe sistemin e ajrit të kondicionuar të automjetit. Përmes pajisjeve të specializuara të testimit dhe software-ve të avancuara, studentët kryejnë diagnostikimin dhe riparimin e sistemit eletrik të automjetit. Stendat përfshijnë:

  • Stenda e trajnimit mbi sistemin e ndriçimit
  • Stenda e trajnimit për sistemin e sigurisë Airbag
  • Stenda e trajnimit – Sistemi i kondicionimit 2-zonal dhe kontrolli i klimës

Ky laborator është një ambient i specializuar ku studentët praktikojnë njohjen me shumë komponentë të motorit, kontrollin dhe çmontimin e këtyre komponentëve. Përmes pajisjeve të specializuara studentët testojnë dhe diagnostikojnë defekte të ndryshme në secilën nga stendat trajnuese. Kjo u jep studentëve njohuritë e duhura dhe aftësi praktike për të punuar me motorët e automjeteve, sistemit të injektimit të lëndës djegëse dhe defekteve  të mundshme në këto sisteme. Stendat përfshijnë:

  • Trajnimi mbi riparimin e motorit
  • Stenda trajnuese: Sistemi i injektimit me Common Rail
  • Stenda trajnuese: Injeksion sekuencial i LPG-së për motor benzine me shumë pika injeksioni elektronik

Ky është laborator ky studentët njihen me tërësinë e komponentëve të një automjeti motorik. Në maketin e një automjeti laboratorik studentët njihen me sistemet e ndryshme përbërëse të një automjeti. Studentët në këtë laborator kryejnë testime, diagnostikime dhe riparime të komponentëve të ndryshëm. Stendat përfshijnë:

  • Maketi i një automjeti laboratorik
  • Stenda trajnuese e sistemit të frenimit pneumatik
  • Trajnimi mbi riparimin e kambios
  • Stenda e trajnimit mbi sistemin e frenimit

Stenda e Trajnimit për Sistemin e Sigurisë Airbag

Stenda është e bazuar në pjesë të Audi dhe VW.

Simulatori i stendës së trajnimit është një mjet i shkëlqyeshëm arsimor që u lejon studentëve të mësojnë strukturën e sistemit të airbag, të studiojnë përbërësit e tij, të kryejnë matje, teste dhe procedura të tjera diagnostikuese.

Aftësia për të simuluar më shumë se 10 defekte të sistemit duke shkëputur xhamperat.

Sistemi i Menaxhimit dhe i Kontrollit të Motorit

Stenda është e bazuar në pjesë të Audi dhe VW.

Simulatori i stendës së trajnimit është një mjet i shkëlqyeshëm arsimor që u lejon studentëve të mësojnë strukturën e sistemit të kontrollit të motorit, të studiojnë përbërësit e tij dhe mënyrat e funksionimit, të kryejnë matje, teste dhe procedura të tjera diagnostikuese. Për arsimin, trajnimin teknik dhe profesional automobilistik.

Sistemi i integruar i kontrollit të motorit tregon mënyrat e ndryshme të funksionimit të sistemit të injektimit/ndezjes direkte të karburantit.

Aftësia për të simuluar më shumë se 20 defekte të sistemit duke shkëputur xhamperat.

Stenda e Trajnimit mbi Sistemin e Ndriçimit

Stenda është e bazuar në pjesë të Audi dhe VW.

Simulatori i stendës së trajnimit është një mjet i shkëlqyeshëm arsimor që u lejon studentëve të mësojnë strukturën e sistemeve të ndriçimit, të studiojnë përbërësit e tyre dhe të kryejnë matje, teste dhe procedura të tjera diagnostikuese. Pajisje për arsimin, trajnimin teknik dhe profesional të automobilave.

Niveli i rregullueshëm me motorët i fenerëve të përparmë.

Diagrami i lidhjeve elektrike me xhamper të integruar për matje, lidhjen ose shkëputjen e komponentëve.

Stenda e Trajnimit - Sistemi i Kondicionimit 2-Zonal dhe Kontrolli i Klimës

Kjo stendë trajnimi-simulator është krijuar posaçërisht për të ndihmuar studentët teknikë të kuptojnë më mirë elektronikën, mekanikën dhe teorinë e sistemit të kondicionimit dhe kontrollit të klimës. Stenda e trajnimit edukativ bazohet në komponentët Audi/VW OEM. Pajisje për arsimin, trajnimin teknik dhe profesional të automobilave.

Sistemi i integruar i kontrollit të ajrit të kondicionuar dhe klimës tregon mënyrat e ndryshme të funksionimit. Simulatori i stendës  së trajnimit është një mjet i shkëlqyeshëm arsimor që u lejon studentëve të mësojnë strukturën e sistemit të ajrit të kondicionuar dhe të kontrollit të klimës, të studiojnë përbërësit e tij dhe të kryejnë matje, teste dhe procedura të tjera diagnostikuese për të përdorur mjete skanimi diagnostikues ose mjete të tjera speciale dhe pajisje.

Stenda e Trajnimit mbi Sistemin e Frenimit

Pajisja e trajnimit mbi sistemin e frenimit është projektuar posaçërisht për të demonstruar një sistem frenimi hidraulik me një sistem elektronik ABS dhe përforcues frenimi. Stenda edukative e trajnimit të automobilave bazohet në komponentët Audi/VW. Stenda është e pajisur me një sistem funksional frenimi ABS dhe demonstron mënyra të ndryshme funksionimi.

Kjo stendë trajnimi e sistemit të frenimit është një mjet i shkëlqyeshëm edukativ që u lejon studentëve të mësojnë strukturën e sistemeve të frenimit hidraulik, të studiojnë përbërësit e tij, të kryejnë matje, teste të ndryshme dhe procedura të tjera shërbimi dhe diagnostikimi.

Pajisja e trajnimit ka një lidhës diagnostikues të integruar OBD 16-pin që lejon lidhjen me mjetin diagnostik dhe të kryehen matje, teste dhe procedura të tjera diagnostikuese si leximi i kodeve të gabimeve, shfaqja e parametrave të sistemit operativ dhe të tjera. Pajisje për arsimin dhe trajnimin teknik dhe profesional të automobilave.

Trajnimi mbi Riparimin e Motorit

Pajisje shumë efikase për shpjegimin e pjesëve të motorit, e aksesueshme shumë lehtë. Lejon të punohet në mënyrë komode në të.

– Lejon rrotullimin 360 grade të motorit.

– 4 mbështetëse të rregullueshme për frenim dhe qëndrueshmëri të motorit.

Pajisje për arsimin, trajnimin teknik dhe profesional të automobilave.

Trajnimi mbi Riparimin e Kambios

Pajisje shumë efikase për shpjegimin e pjesëve të kambios, e aksesueshme shumë lehtë. Lejon të punohet në mënyrë komode në të.

– Lejon rrotullimin 360 grade të kambios.

– 4 mbështetëse të rregullueshme për frenim dhe qëndrueshmëri të motorit.

Pajisje për arsimin, trajnimin teknik dhe profesional të automobilave.

Injeksion Sekuencial i LPG-së për Motor Benzine me Shumë Pika Injeksioni Elektronik

Injeksion Sekuencial i LPG-së për Motor Benzine me Shumë Pika Injeksioni Elektronik, i kompletuar me komponentët e mëposhtëm:

-ECU

-Kolektor injeksioni

-L.P.G. valvula solenoid

-Reduktues-avullues

-Sensori i presionit

-Rregullues presioni

-Hundëza për kolektor

-Sensori i temperaturës së ujit

-Sensori i temperaturës së gazit

-Valvula e karburantit

Stenda Trajnuese e Sistemit të Frenimit Pneumatik

Paneli që tregon elementet frenuese hidro-pneumatike të një kamioni (traktor-rimorkio) i kompletuar me: kompresor ajri, distributor triplex me njësi rregullimi dhe kontrolli, përforcues i frenave me presion, traktor-rimorkio bashkues, element frenimi kontrollues hidraulik, mekanik dhe elementi i frenimit të kontrollit për frenimin e parkimit, valvula servo-shpërndarëse për rimorkio, nr. 4 rezervuarë ajri (3 për traktorin). Të gjithë elementët janë të lidhura me tuba gome të ngjyrave të ndryshme për të dalluar qarqe të ndryshme.

Stendë trajnimi e montuar në mur.

Stenda Trajnuese e Sistemit të Injektimit me Common Rail

Kjo stendë trajnimi-simulator është krijuar posaçërisht për të ndihmuar studentët teknikë të kuptojnë më mirë elektronikën, mekanikën dhe teorinë e sistemit të kondicionimit dhe kontrollit të klimës. Stenda e trajnimit edukativ bazohet në komponentët Audi/VW OEM. Pajisje për arsimin, trajnimin teknik dhe profesional të automobilave.

Sistemi i integruar i kontrollit të ajrit të kondicionuar dhe klimës tregon mënyrat e ndryshme të funksionimit. Simulatori i stendës  së trajnimit është një mjet i shkëlqyeshëm arsimor që u lejon studentëve të mësojnë strukturën e sistemit të ajrit të kondicionuar dhe të kontrollit të klimës, të studiojnë përbërësit e tij dhe të kryejnë matje, teste dhe procedura të tjera diagnostikuese për të përdorur mjete skanimi diagnostikues ose mjete të tjera speciale dhe pajisje.