Aktivitetet Studentore në KPGJT

Në Kolegjin Profesional Gjerman të Lartë të Teknologjisë (KPGJT), ne vlerësojmë rëndësinë e aktiviteteve studentore dhe lidhjes së studentëve me partnerët tanë të industrisë. Kjo përvojë dhe vizitat te partnerët tanë, përmirësojnë mënyrën sesi studentët fitojnë njohuri praktike dhe ndërveprojnë me profesionistët e fushës së teknologjisë.

Aktivitetet studentore organizohen në mënyrë të rregullt për të rritur angazhimin dhe bashkëpunimin midis studentëve dhe stafit akademik. Ne ofrojmë një gamë të gjerë të aktiviteteve që përfshijnë seminare, workshop-e, konkurse, dhe evente të tjera që promovojnë zhvillimin personal dhe profesional të studentëve tanë.

Një aspekt i veçantë i aktiviteteve studentore janë vizitat te partnerët tanë të industrisë. Ne vlerësojmë bashkëpunimin tonë të ngushtë me kompani dhe organizata të fushës së teknologjisë dhe sigurojmë që studentët tanë të kenë mundësinë të vizitojnë ambientet e tyre dhe të njihen me proceset e elektro-mekanikës, teknologjitë e avancuara dhe ekipet e punës.

Gjatë vizitave tek partnerët tanë, studentët kanë mundësinë unike të shohin në veprim njohuritë dhe aftësitë që kanë fituar. Ata kanë mundësinë të shohin përdorimin e teknologjive të fundit, të mësojnë nga profesionistët e industrisë dhe të ndajnë përvoja me kolegët e tyre të ardhshmëm.

Kjo eksperiencë praktike dhe bashkëpunimi me partnerët tanë të industrisë bëjnë që studentët të jenë të përgatitur më mirë për tregun e punës dhe të kenë një avantazh konkurrues. Ata zhvillojnë lidhje të vlefshme profesionale dhe kanë mundësinë të ndërtojnë rrjetin e tyre në fushën e studimit.

Aktivitetet studentore dhe vizitat te partnerët tanë janë një pjesë e rëndësishme e jetës studentore në KPGJT. Ne inkurajojmë studentët tanë të marrin pjesë në mënryrë aktive në këto aktivitete dhe të shfrytëzojnë të gjitha mundësitë që ofrohen për të zgjeruar njohuritë dhe përvojën e tyre.

https://kpgjt.edu.al/wp-content/uploads/2023/06/autostar-albania.png
https://kpgjt.edu.al/wp-content/uploads/2023/06/kastrati-group.png
https://kpgjt.edu.al/wp-content/uploads/2023/06/albsig.png
https://kpgjt.edu.al/wp-content/uploads/2023/06/kastrati-construction.png
https://kpgjt.edu.al/wp-content/uploads/2023/06/kukes-airport.png
https://kpgjt.edu.al/wp-content/uploads/2023/06/tirana-airport.png
https://kpgjt.edu.al/wp-content/uploads/2023/06/downtown1.png
https://kpgjt.edu.al/wp-content/uploads/2023/06/shmel-express.png