PSE DUHET TË
STUDIONI NË KPGJT?

Praktika profesionale të garantuara në ndërmarrje me standarde Evropiane si Auto Star Albania përfaqësuese e Merecedes-Benz në Shqipëri, si dhe ndërmarrje me standardet më të larta të Fushës së Ndërtimit dhe Teknologjisë së Informacionit në Shqipëri.

Pedagogë dhe ekspertë të huaj nga Gjermania, Austria, Zvicra dhe më gjerë, duke u bazuar në sistemin dual të mësimdhënies me programe të studimit si në aspektin teorik, por mbi të gjitha në aspektin praktik.

Kurrikula të përditësuara sipas standardeve Evropiane për procesin teorik dhe teknologji e avancuar për procesin praktik.

Mundësi shumë të larta punësimi në sistemin e ndërmarrjeve që janë pjesë e “Kastrati Group”.

DEPARTAMENTET

Departamenti i Mekanikës

Drejtues departamenti: Prof.asoc. Arjan BISHA

Departamenti Elektrik dhe Teknologjisë së Informacionit

Drejtues departamenti: Dr. Jani TETA

Departamenti i Ndërtimit dhe Infrastrukturës

Drejtues departamenti: Prof.Agron TATO

DEGËT

2023 All right reserverd © Kolegji Profesional Gjerman i Teknologjisë

Design by Gremza